Physicists มีชื่อเสียง

Original Page – Famous Physicists


ดนตรียุคคลาสสิก

William Gilbert ค.ศ. 1544-1603 ตั้งสมมติฐานว่าแผ่นดินแม่เหล็กยักษ์
อังกฤษ
Galileo Galilei ไปด้วยการตกแต่ง 1564 ดำเนินการสังเกตพื้นฐาน การทดลอง และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ค้นพบภูเขาและลัง บนดวงจันทร์ ระยะของดาวศุกร์ ดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดในสี่ของดาวพฤหัสบดี: Io, Europa, Callisto และเกนีย์เมด
อิตาลี
Willebrod Snell 1580-1626 พบกฎหมายหักเห (เซีของกฎหมาย)
ดัทช์
Blaise Pascal ค.ศ. 1662 สถาปนา พบว่า ความดันที่ใช้กับของเหลวที่ควบจะส่ง undiminished ไปทุกส่วนของน้ำ และผนังของตู้คอนเทนเนอร์ (หลักการของปาสกาล)
ฝรั่งเศส
Christiaan Huygens 1629-1695 เสนอทฤษฎีคลื่น geometrical เรื่องแสง ตอนนี้ เรียกว่า “หลักของ Huygen” บุกเบิกการสร้างใช้ลูกตุ้มในนาฬิกา
ดัทช์
Robert Hooke 1635-1703 กฎหมายของ Hooke พบความยืดหยุ่น
อังกฤษ
Sir Isaac Newton ค.ศ. 1643-1727 พัฒนาทฤษฎีแรงโน้มถ่วง และกลศาสตร์ และคิดค้นแคลคูลัสเชิงอนุพัน�?์
อังกฤษ
Daniel Bernoulli 1700-1782 พัฒนาความสัมพัน�?์พื้นฐานของไหลของเหลวที่รู้จักกันตอนนี้ เป็นหลักการของ Bernoulli
สวิสเซอร์แลนด์
Benjamin Franklin ค.ศ. 1706-1790 physicist อเมริกันแรก ลักษณะสองชนิดของประจุไฟฟ้า ซึ่งเขามีชื่อว่า ”บวก ” และ ”ลบ ”
อเมริกัน
Leonard Euler 1707-1783 ทำผลงานพื้นฐานพลศาสตร์ ทฤษฎีการโคจรของดวงจันทร์ (น้ำ), และ กลศาสตร์ ส่วน prolifically พื้นที่ทั้งหมดของวิชาคณิตศาสตร์ที่คลาสสิก
สวิสเซอร์แลนด์
Henry Cavendish 1731-1810 พบ และศึกษาไฮโดรเจน ก่อนการวัดค่าคงของความโน้มถ่วงของนิวตัน ความหนาแน่นเฉลี่ย และคำนวณมวลของโลก
อังกฤษ
Charles Augustin de Coulomb ค.ศ. 1736-ค.ศ. 1806 ทดลองความยืดหยุ่น ไฟฟ้า และสนามแม่ เหล็ก ก่อตั้ง experimentally �?รรมชาติของแรงระหว่างสองค่า
ฝรั่งเศส
Joseph-Louis Lagrange ค.ศ. 1736-1813 พัฒนาวิ�?ีการใหม่ของการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์
ฝรั่งเศส
James Watt ค.ศ. 1736-1819 คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ condensing สมัยและข้าแรงเหวี่ยง
สกอตแลนด์
Count Alessandro Volta 1745-1827 บุกเบิกในวิชาไฟฟ้า คิดค้นแบตเตอรี่ไฟฟ้าครั้งแรก
อิตาลี
Joseph Fourier 1768-1830 สร้างสมการเชิงอนุพัน�?์การควบคุมการแพร่ความร้อน และแก้ไข โดยทบทวนเป็นลำดับอนันต์ของไซน์และโคไซน์สามารถระหว่างฟังก์ชันที่หลากหลาย
ฝรั่งเศส
Thomas Young เมืองพะเยา-1829 ศึกษาแสงและสี รู้จักกันในการทดลองของเขาสองร่องที่แสดงลักษณะคลื่นของแสง
อังกฤษ
Jean-Babtiste Biot 1774-1862 ศึกษาโพลาไรซ์ของแสง ร่วมค้นพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ติดตั้ง โดยปัจจุบันไหลผ่านลวดไปจน inversely มีระยะห่างจากสาย
ฝรั่งเศส
André Marie Ampère 1775 แอดเด-1836 พ่อของ electrodynamics
ฝรั่งเศส
Amadeo Avogadro 1776-1856 พัฒนาสมมติฐานว่า ก๊าซทั้งหมดที่ปริมาตรเดียวกัน ความดัน และอุณหภูมิประกอบด้วยจำนวนอะตอมเท่ากัน
อิตาลี
Johann Carl Friedrich Gauss 1777-1855 สูตรแยกไฟฟ้าสถิต และ electrodynamical กฎหมาย รวมถึง ”ของเกาส์กฎหมาย ”; ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีจำนวน เรขาคณิตแตกต่าง เป็นทฤษฎี ทฤษฎีของภาคพื้น และวิ�?ีการคำนวณวงโคจรของดาวเคราะห์
เยอรมัน
Hans Christian Oersted 1777-1851 พบว่า กระแสในเส้นลวดสามารถผลิตผลแม่เหล็ก
เดนมาร์ก
Sir David Brewster 1781-1868 deduced ”ของ Brewster กฎหมาย ” ให้มุมของอุบัติการณ์ที่ผลิตสะท้อนแสงซึ่งเป็นทั้งขั้ว คิดค้น kaleidoscope และแบบ stereoscope และปรับปรุงการ spectroscope
อังกฤษ
Augustin-Jean Fresnel 1788-1827 ศึกษา�?รรมชาติ transverse ของคลื่นแสง
ฝรั่งเศส
Georg Ohm ค.ศ. 1789-1854 พบว่า กระแสปัจจุบันเป็นสัดส่วนกับความต่างศักย์ และ inversely กับความต้านทาน (กฎของโอห์ม)
เยอรมัน
Michael Faraday ค.ศ. 1791-1867 ค้นพบชิ้นแรกไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
อังกฤษ
Felix Savart ค.ศ. 1791-1841 ร่วมค้นพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ติดตั้ง โดยปัจจุบันไหลผ่านลวดไปจน inversely มีระยะห่างจากสาย
ฝรั่งเศส
Sadi Carnot 1796-1832 ก่อตั้งศาสตร์อุณหพลศาสตร์
ฝรั่งเศส
Joseph Henry ค.ศ. 1797-1878 ดำเนินการครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐานของปรากฏการณ์ไฟฟ้า ชิ้นแรกปฏิบัติมอเตอร์ไฟฟ้า
อเมริกัน
Christian Doppler 1803-1853 เบื้อง มีคลื่นเสียง นิพจน์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความยาวคลื่นของคลื่นเนื่องจากการเคลื่อนที่สัมพัท�?์ระหว่างแหล่งที่มาและแหล่งที่มา
ออสเตรีย
Wilhelm E. Weber 1804-1891 magnetometers สำคัญพัฒนา ทำงานใน electrodynamics และโครงสร้างของเรื่องไฟฟ้า
เยอรมัน
Sir William Hamilton ปี 1805-1865 พัฒนาหลักการของการดำเนินการน้อยที่สุดและแบบ Hamiltonian ของกลศาสตร์ดั้งเดิม
ไอริส
James Prescott Joule จาก 1818-1889 ค้นพบความร้อนเทียบเท่ากับเครื่องจักรกล
อังกฤษ
Armand-Hippolyte-Louis Fizeau 1819-1896 ทำการวัดความเร็วของแสง แรกที่ภาคพื้น คิดค้น interferometers แรก หนึ่ง เอาภาพแรกของดวงอาทิตย์บน daguerreotypes โต้เถียงที่ ดอปกับเสียงควรใช้การเคลื่อนไหวใด ๆของคลื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ของแสง
ฝรั่งเศส
Jean-Bernard-Léon Foucault 1819-1868 สามารถวัดความเร็วของแสง คิดค้นไจโรสโคป แสดงการหมุนของโลก
ฝรั่งเศส
Sir George Gabriel Stokes 1819-1903 อ�?ิบายการเคลื่อนไหวของของเหลวข้น โดยอิสระค้นพบที่ Navier-สโตกส์กลศาสตร์หรือศาสต์); พัฒนาทฤษฎีบทสโตกส์ซึ่งปริพัน�?์ผิวบางอาจจะลดลงเป็นเส้นปริพัน�?์ fluorescence พบ
อังกฤษ
Hermann von Helmholtz ประสบ-1894 พัฒนาของอุณหพลศาสตร์ กฎทรงพลังงานงบการ
เยอรมัน
Rudolf Clausius 1822-1888 พัฒนากฎหมายที่สองของอุณหพลศาสตร์ คำสั่งที่เอนโทรปีของจักรวาลจะเพิ่มขึ้น
เยอรมัน
Lord Kelvin 1824-8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450 สเกลอุณหภูมิสัมบูรณ์เสนอ ของหัวใจการพัฒนาของอุณหพลศาสตร์
(born William Thomson) อังกฤษ
Gustav Kirchhoff 1824-1887 พัฒนากฎหมายสามการวิเคราะห์สเปกตรัมและกฎที่สามของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ส่วนเลนส์
เยอรมัน
Johann Balmer 1825-1898 พัฒนาสูตร empirical เพื่ออ�?ิบายสเปกตรัมของไฮโดรเจน
สวิสเซอร์แลนด์
Sir Joseph Wilson Swan ค.ศ. 1828-1914 พัฒนาเป็นใยคาร์บอนไฟ จดสิท�?ิบัตรกระบวนการคาร์บอนสำหรับพิมพ์ภาพเม็ดสีอย่างถาวร
อังกฤษ
James Clerk Maxwell 1831-1879 propounded ทฤษฎีของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า พัฒนาทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
สกอตแลนด์
Josef Stefan ปีค.ศ. 1835-1893 ศึกษา blackbody รังสี
ออสเตรีย
Ernst Mach 1838-1916 ศึกษา เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่ความเร็วสูง (“เครื่องหมาย ” ให้อัตราส่วนของความเร็วของวัตถุความเร็วของเสียงในน้ำ); นำเสนอ “หลักของเครื่องจักร ซึ่งระบุว่า เป็นความเฉื่อยของวัตถุเนื่องจากการโต้ตอบระหว่างวัตถุและส่วนเหลือของจักรวาล
ออสเตรีย
Josiah Gibbs 1839-1903 อุณหพลศาสตร์เคมีพัฒนา นำแนวคิดของฟรีพลังงานและสารเคมีที่อาจเกิดขึ้น
อเมริกัน
James Dewar 1842-1923 liquified ไนโตรเจน และคิดค้นหนาว Dewar ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานอุณหภูมิต่ำ
อังกฤษ
Osborne Reynolds 1842-ซาวน่า ส่วนเขตข้อมูลของระบบไฮดรอลิกส์และศาสต์ พัฒนา คณิตศาสตร์กรอบสำหรับความปั่นป่วนและการนำนิ้วเรย์โนลด์สหมาย ซึ่งเป็นเกณฑ์ความคล้ายแบบไดนามิกและสร้างโมเดลถูกต้องในการทดลองของเหลวไหล มาก
อังกฤษ
Ludwig Boltzmann 1844-1906 พัฒนาควอนตัม และใช้ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
ออสเตรีย
Roland Eötvös ปี 1848 แห่ง-1919 เทียบเท่าที่แสดงให้เห็นถึงของความโน้มถ่วง และ inertial มวล
ฮังการี
Oliver Heaviside 1850-1925 ส่วนการพัฒนาของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แนะนำแคลคูลัสในการดำเนินงาน และการคิดค้นสัญกรณ์ทันสมัยสำหรับเวกเตอร์แคลคูลัส มีการคาดการณ์ของ Heaviside ชั้น (ชั้นของไอโอโนสเฟียร์ของโลก)
อังกฤษ
George Francis FitzGerald 1851-1901 ตั้งสมมติฐานว่า foreshortening ย้ายศพ (หดตัวห้องลอเรนซ์–) เพื่ออ�?ิบายผลของ Michelson-Morley ทดลอง
ไอริส
John Henry Poynting 1852-1914 แสดงว่า การไหลเวียนพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถคำนวณตามสมการที่ (เดี๋ยวนี้เรียกว่าเวกเตอร์ของ Poynting)
อังกฤษ
Henri Poincaré 1854-ซาวน่า ก่อตั้ง dynamics เชิงคุณภาพ (คณิตศาสตร์ทฤษฎีระบบ dynamical); โทโพโลยีสร้าง ส่วนการแก้ปัญหาปัญหาสามร่างกาย ก่อน อ�?ิบายคุณสมบัติมากมายของความวุ่นวาย deterministic ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ
ฝรั่งเศส
Janne Rydberg 1854-1919 วิเคราะห์แรมสเป็คตราองค์ประกอบมากมาย พบหลายบรรทัดชุดถูกอ�?ิบาย โดยใช้สูตรที่ขึ้นอยู่กับค่าคงสากล (ค่าคงตัวริดเบิร์ก)
สวีเดน
Edwin H. Hall 1855-1938 ค้น พบ ”ฮอลล์ผล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่า�?รรมเนียมสายการบินย้ายผ่านวัสดุเป็น deflected เนื่องจากการใช้สนามแม่เหล็กฟิลด์ – deflection ผลในความต่างศักย์ในด้านวัสดุที่ transverse สนามแม่เหล็กและทิศทางปัจจุบัน
อเมริกัน
Heinrich Hertz ค.ศ. 1857-1894 ทำงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ไฟฟ้า คลื่นวิทยุที่พบและอิเล็ก
เยอรมัน
Nikola Tesla ค.ศ. 1857-1943 สร้างกระแสสลับ
เซอร์เบียเกิดอเมริกัน
Nobel Laureates
Johannes van der Waals 1837-1923 ทำงานในสมการสถานะของก๊าซและของเหลว
ดัทช์
Lord Rayleigh 1842-1919 พบอาร์กอน อ�?ิบายว่า แสง scattering รับผิดชอบสีแดงสีฟ้า และพระอาทิตย์ตกดินของท้องฟ้า
(born John William Strutt) อังกฤษ
Wilhelm Röntgen ค.ศ. 1845-1923 ศึกษา และพบรังสี x
เยอรมัน
Antoine Henri Becquerel 1852-1908 radioactivity พบ�?รรมชาติ
ฝรั่งเศส
Albert A. Michelson 1852-1931 interferometer การคิดค้น และใช้เพื่อวัดการเคลื่อนไหวของโลกแน่นอน ตรงวัดความเร็วของแสง
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928 นำสมการการแปลงลอเรนซ์ของทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ ความคิดขั้นสูงยาว relativistic หดตัวและเพิ่มมวล relativistic ส่วนทฤษฎีของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า
ดัทช์
Heike Kamerlingh-Onnes 1853-1926 ฮีเลียม liquified สภาพตัวนำยิ่งยวดที่พบ
ดัทช์
Sir Joseph John Thomson 1856-1940 แสดงให้เห็นถึงการดำรงอยู่ของอิเล็กตรอน
อังกฤษ
Max Planck ค.ศ. 1858-1947 สูตรทฤษฎีควอนตัม ความยาวคลื่นที่อ�?ิบายการกระจายของรังสี blackbody
เยอรมัน
Pierre Curie ปี 1859-1906 radioactivity ที่ศึกษากับภรรยา มารีกูรี พบทาง
ฝรั่งเศส
Sir William Henry Bragg ปี 1942 1862 ทำงานบน spectrometry เอ็กซ์เรย์
อังกฤษ
Philipp von Lenard 1862-1947 ศึกษารังสีแคโทดและอิเล็ก
เยอรมัน
Wilhelm Wien 1864-1928 ค้นพบกฎหมายควบคุมรังสีความร้อน
เยอรมัน
Pieter Zeeman ปี 1865-1943 ค้นพบแบ่งของเส้นสเปกตรัมในสนามแม่เหล็กแข็งแรง
ดัทช์
Marie Curie 1867-1934 radioactivity พบของทอเรียม ร่วมพบเรเดียมและพอโลเนียม
ฝรั่งเศสเกิดที่โปแลนด์
Robert Millikan 1868-1953 วัดประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอน นำคำ “รังสีคอสมิก” สำหรับรังสีที่มาจากอวกาศ ศึกษาการอิเล็ก
อเมริกัน
Charles Wilson งแมง-1959 คิดค้นหอเมฆ
อังกฤษ
Jean Baptiste Perrin ปีค.ศ. 1870-1942 experimentally พิสูจน์ว่า รังสีแคโทดมีกระแสในเชิงลบ charged อนุภาค ยืน ยันความถูกต้องของทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่เคลื่อนที่แบบบราวน์ และ ผ่านการประเมินของเขาได้รับการกำหนดหมายเลขของ Avogadro ใหม่ experimentally
ฝรั่งเศส
Lord Ernest Rutherford 1871-1937 มีนิวเคลียสอะตอมที่ยึดผลการทดลอง scattering อัลฟาโดยฮานส์ Geiger และเออร์เนสต์มาร์สเดน theorized ทฤษฎีการพัฒนาของรูเทอร์ฟอร์ด scattering (scattering ของอนุภาค spinless, pointlike จากศักยภาพ Coulomb)
New Zealander
Guglielmo Marconi 1874-1937 คิดค้นระบบปฏิบัติการแรกของโทรเลขไร้สาย
อิตาลี
Johannes Stark 1874-1957 ค้นพบแบ่งของเส้นสเปกตรัมในสนามไฟฟ้าแรง
เยอรมัน
Charles Glover Barkla 1877-1944 พบ ว่า ทุก�?าตุ เมื่อ irradiated โดยรังสี x สามารถปล่อยคลื่นเอกซเรย์เป็นสองบรรทัดกลุ่ม ซึ่งเขาตั้งชื่อชุด K และ L-series ที่สำคัญพื้นฐานทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
อังกฤษ
Albert Einstein 1879-1955 เคลื่อนที่แบบบราวน์อ�?ิบายและอิเล็ก ส่วนทฤษฎีของแรมสเป็คตราอะตอม สูตรทฤษฎีพิเศษและทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Otto Hahn 1879-1968 พบฟิชชันของแอลฟาหนัก
เยอรมัน
Max von Laue 1879-1960 ค้นพบการเลี้ยวเบนของรังสี x โดยผลึก
เยอรมัน
Sir Owen Richardson 1879-1959 ค้น พบกฎหมายพื้นฐานของ thermionic มลพิษ เรียกริชาร์ดสัน (หรือริชาร์ดสัน Dushman) สมการ ซึ่งอ�?ิบายถึงการปล่อยก๊าซของอิเล็กตรอนจากนำอุ่น
อังกฤษ
Clinton Joseph Davisson 1881-1958 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพบร่วม
อเมริกัน
Max Born 1882-1970 ส่วนการสร้างควอนตัม บุกเบิกทฤษฎีของผลึก
เกิดที่เยอรมันอังกฤษ
Percy Williams Bridgman 1882-1961 คิดค้นเครื่องมือในการผลิตแรงดันสูงมาก ทำการค้นพบมากในวิชาฟิสิกส์แรงดันสูง
อเมริกัน
James Franck 1882-1964 experimentally ยืนยันว่า อเมริกาพลังงานปรมาณูที่ quantized
เยอรมัน
Victor Franz Hess 1883-1964 ค้นพบรังสีคอสมิก
ออสเตรีย
Peter Debye 1884-1966 ใช้วิ�?ีการของกลศาสตร์เชิงสถิติในการคำนวณสมดุลสมบัติของของแข็ง ส่วนการรู้ของโครงสร้างโมเลกุล
เกิดดัตช์เยอรมัน
Niels Bohr 1885-1962 ส่วนทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียร์แบ่งแยกนิวเคลียส
เดนมาร์ก
Karl Manne Georg Siegbahn 1886-1978 มีส่วนสำคัญต่อทดลองการฟิลด์ของกเอ็กซ์เรย์
สวีเดน
Gustav Hertz 1887-1975 experimentally ยืนยันว่า อเมริกาพลังงานปรมาณูที่ quantized
เยอรมัน
Erwin Schrödinger 1887-1961 ส่วนการสร้างควอนตัม สูตรสมการคลื่นของวิน
ออสเตรีย
Sir Chandrasekhara Raman 1888-1970 ศึกษาไฟโปรย และพบผลรามัน
อินเดีย
Otto Stern 1888-1969 ส่วนการพัฒนาของวิ�?ีคานโมเลกุล ขณะนี้สนามแม่เหล็กของโปรตอนค้นพบ
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Frits Zernike 1888-1966 คิด ค้นกล้องจุลทรรศน์ระยะความคมชัด ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการตรวจสอบไว้เป็น ตัวอย่างทางชีวภาพเซลล์และเนื้อเยื่อ
ดัทช์
Sir William Lawrence Bragg 1890-1971 ทำงานในโครงสร้างผลึกและรังสี x
อังกฤษ
Walther Bothe 1891-1957 กำหนดนับเป็นเรื่องบังเอิญสำหรับการศึกษารังสีคอสมิก มีผลบังคับใช้สา�?ิตการอนุรักษ์โมเมนตัมพลังงานในระดับอะตอม
เยอรมัน
Sir James Chadwick 1891-1974 การค้นพบนิวตรอน
อังกฤษ
Sir Edward Appleton ค.ศ. 1892-1965 ค้น พบชั้นบรรยากาศของโลก เรียกชั้นแอปเปิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไอโอโนสเฟียร์มีความเข้มข้นสูงสุดของอิเล็กตรอนอิสระ และมีประโยชน์มากสำหรับการส่งวิทยุ
อังกฤษ
Prince Louis-Victor de Broglie ค.ศ. 1892-1987 คาดการณ์คลื่นคุณสมบัติของอิเล็กตรอน
ฝรั่งเศส
Arthur Compton ค.ศ. 1892-1962 พบการเพิ่มขึ้นของความยาวคลื่นของรังสี x เมื่อกระจาย โดยอิเล็กตรอน
อเมริกัน
Sir George Paget Thomson ค.ศ. 1892-1975 การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนพบร่วม
อังกฤษ
Harold Clayton Urey 1893-1981 พบดิวเทอเรียม
อเมริกัน
Pjotr Leonidovich Kapitsa 1894-1984 ยกย่อง ว่า เป็นยุคใหม่ของฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำ โดยการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการผลิตฮีเลียมเหลวโดยไม่มีความ ร้อนด้วยไฮโดรเจนเหลว ก่อนหน้านี้ แสดงว่าฮีเลียม II superfluid ควอนตัม
สหภาพโซเวียต
Igor Y. Tamm ปีค.ศ. 1895 เพื่อ-1971 ร่วม พัฒนาตีความทฤษฎีของรังสีของอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายผ่านเรื่องเร็วกว่าความ เร็วของแสง (” Cerenkov ผล ”), และพัฒนาทฤษฎีของน้ำในรังสีคอสมิก
สหภาพโซเวียต
Robert S. Mulliken 1896-1986 นำแนวคิดทฤษฎีโมเลกุลออร์บิทัล ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ของพัน�?ะเคมีและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุล
อเมริกัน
Lord Patrick Maynard Stuart Blackett 1897-1974 พัฒนาการอัตโนมัติ Wilson cloud chamber โพซิตรอนอิเล็กตรอนพบคู่ผลิตในรังสีคอสมิก
อังกฤษ
Sir John Cockcroft 1897-1967 ร่วมคิดค้นเร่งอนุภาคแรก
อังกฤษ
Irène Joliot-Curie 1897-1956 radioactivity พบร่วมประดิษฐ์
ฝรั่งเศส
Isador Isaac Rabi 1898-1988 พัฒนาเทคนิคการสั่นพ้องสำหรับการวัดคุณสมบัติของแอลฟาอะตอมแม่เหล็ก
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Frédéric Joliot-Curie 1900-1958 radioactivity พบร่วมประดิษฐ์
ฝรั่งเศส
Dennis Gabor 1900-1979 คิดค้น และพัฒนาวิ�?ีการโฮโลแกรมโดยจะสามารถบันทึก และแสดงการแสดงผลสามมิติของวัตถุ
ฮังการี
Wolfgang Pauli 1900-1958 ค้นพบหลักการแยก การดำรงอยู่ของนิวตริโนแนะนำ
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Enrico Fermi 1901-1954 ดำเนินการทดลองนำไปแรกได้ด้วยตนเองนิวเคลียร์ปฏิกิริยาลูกโซ่ พัฒนาทฤษฎีการสลายให้อนุภาคบีตาที่นำอันตร คุณสมบัติของก๊าซที่ปฎิบัติตามหลัก Pauli สถิติมา
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Werner Heisenberg 1901-1976 ส่วนการสร้างควอนตัม แนะนำ “หลักความไม่แน่นอน ” และแนวคิดของกองกำลังแลกเปลี่ยน
เยอรมัน
Ernest Orlando Lawrence 1901-1958 คิดค้น cyclotron
อเมริกัน
Paul Adrien Maurice Dirac 1902-1984 ช่วยพบ electrodynamics ควอนตัม ทำนายการมีอยู่ของปฏิสสาร โดยควอนตัมกับทฤษฎีสัมพัท�?ภาพพิเศษ
อังกฤษ
Alfred Kastler 1902-1984 พบ และพัฒนาวิ�?ีการแสงสำหรับการศึกษา resonances Hertzian ที่ผลิตเมื่ออะตอมโต้ตอบกับคลื่นวิทยุหรือไมโครเวฟ
ฝรั่งเศส
Eugene Wigner 1902-1995 ส่วนทฤษฎีอะตอม และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ นำแนวคิดของส่วนขนนิวเคลียร์
กาเรียนอเมริกัน
Cecil F. Powell 1903-1969 พัฒนาวิ�?ีการถ่ายภาพอิมัลชันเรียนกระบวนการนิวเคลียร์ พบ pion คิดค่า�?รรมเนียม
อังกฤษ
Ernest Walton 1903-1995 ร่วมคิดค้นเร่งอนุภาคแรก
ไอริส
Pavel A. Cherenkov 1904-1990 ค้นพบ ” Cerenkov ผล ” โดยแสงออกมาจากอนุภาคที่ผ่านสื่อที่ความเร็วมากกว่าแสงในการ
สหภาพโซเวียต
Carl David Anderson 1905-1991 พบโพซิตรอนและ muon
อเมริกัน
Felix Bloch 1905-1983 ส่วนการพัฒนาเทคนิค NMR วัดขณะนี้สนามแม่เหล็กของนิวตรอน ส่วนทฤษฎีของโลหะ
เกิดสวิสอเมริกัน
Sir Nevill F. Mott 1905-1996 ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีฟิสิกส์ โดยใช้ทฤษฎีควอนตัมปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนในของแข็ง ส่วนระหว่างคำนวณ relativistic Coulomb scattering
อังกฤษ
Emilio Segrè 1905-1989 ร่วมค้นพบ antiproton พบเทคนีเชียม
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Hans Bethe 1906-2005 ส่วนฟิสิกส์นิวเคลียร์ทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกลไกสำหรับผลิตพลังงานในดาว
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Maria Goeppert-Mayer 1906-1972 แบบจำลองขั้นสูงชั้นของโครงสร้างนิวเคลียร์
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Ernst Ruska 1906-1988 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแรกการออกแบบ
เยอรมัน
Shin-Ichiro Tomonaga 1906-1979 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics
ญี่ปุ่น
J. Hans D. Jensen 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1973 แบบจำลองขั้นสูงชั้นของโครงสร้างนิวเคลียร์
เยอรมัน
Edwin M. McMillan 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1991 ทำการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับ�?าตุหลังยูเรเนียม
อเมริกัน
Hideki Yukawa 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1981 คาดการณ์มีการ pion
ญี่ปุ่น
John Bardeen 1908-1991 ร่วมค้นพบทรานซิสเตอร์ผล ทฤษฎีการพัฒนาของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Il’ja M. Frank 1908-1990 ร่วม พัฒนาตีความทฤษฎีของรังสีของอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายผ่านเรื่องเร็วกว่าความ เร็วของแสง (” Cerenkov ผล ”), และดำเนินการตรวจสอบทดลองสร้างคู่ โดยรังสีแกมมา
สหภาพโซเวียต
Lev Landau 1908-1968 ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของ superfluidity และสภาพตัวนำยิ่งยวด
สหภาพโซเวียต
Subramanyan Chandrasekhar 1910-1995 ทำผลงานทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและวิวัฒนาการของดาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีขาวแคระ
เกิดที่อินเดียอเมริกัน
William Shockley 1910-1989 ร่วมค้นพบลักษณะพิเศษของทรานซิสเตอร์
อเมริกัน
Luis Walter Alvarez 1911-1988 ฟองใหญ่สร้างหอ และค้นพบในช่วงสั้น ๆ ฮาดรอนส์ ขั้นสูงทฤษฎีผลกระทบต่อการสูญพัน�?ุ์ของไดโนเสาร์
อเมริกัน
William Fowler 1911-1995 ศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ของสำคัญ astrophysical พัฒนา ด้วยคน ทฤษฎีของการก่อตัวขององค์ประกอบทางเคมีในจักรวาล
อเมริกัน
Polykarp Kusch 1911-1993 experimentally ก่อตั้งว่า อิเล็กตรอนมีช่วงเวลาแม่เหล็ก anomalous และทำการกำหนดขนาดของความแม่นยำ
อเมริกัน
Edward Mills Purcell ซาวน่า-1997 พัฒนาวิ�?ีการดูดซับการสั่นพ้องนิวเคลียร์ที่ได้รับอนุญาตช่วงเวลาแม่เหล็กนิวเคลียร์ กำหนดการแน่นอน ร่วมค้นพบบรรทัดใน radiospectrum กาแลกติกที่เกิดจากไฮโดรเจนอะตอม
อเมริกัน
Glenn T. Seaborg ซาวน่า-1999 ร่วมพบพลูโทเนียมและองค์ประกอบทั้งหมดเพิ่มเติมหลังยูเรเนียมผ่านองค์ประกอบ 102
อเมริกัน
Willis E. Lamb, Jr. ค.ศ. 1913-2008 ทำการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของไฮโดรเจน
อเมริกัน
Robert Hofstadter 1915-1990 วัดการกระจายในแอลฟาอะตอมกับอิเล็กตรอน high-energy scattering วัดการกระจายค่า�?รรมเนียมและแม่เหล็กขณะในโปรตอนและนิวตรอน
อเมริกัน
Norman F. Ramsey, Jr. 1915-2011 พัฒนาวิ�?ีการแยกฟิลด์ oscillatory ซึ่งเป็นพื้นฐานของนาฬิกาอะตอมของ cesium (ปัจจุบันเวลา standard); ร่วมคิดค้น maser ไฮโดรเจน
อเมริกัน
Clifford G. Shull 1915-2001 นิวตรอน scattering เทคนิคในการผลิตลวดลายการเลี้ยวเบนของนิวตรอนที่อาจใช้ในการกำหนดโครงสร้างอะตอมของวัสดุพัฒนาขึ้น
อเมริกัน
Charles H. Townes 1915-2015 สร้างใช้แอมโมเนียเพื่อผลิตรังสีไมโครเวฟ coherent maser แรก
อเมริกัน
Francis Crick 1916-2004 ร่วมนำเสนอโครงสร้างเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ
อังกฤษ
Maurice Wilkins 1916-2004 ตรวจสอบโครงสร้างของดีเอ็นเอ
อังกฤษ
Bertram N. Brockhouse 1918-2003 พัฒนาเทคนิคของนิวตรอนกศึกษาเรื่องบีบ
แคนาดา
Richard P. Feynman 1918-1988 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics สร้าง formalism ใหม่สำหรับการคำนวณปฏิบัติ โดยแนะนำวิ�?ีการแบบกราฟิกเรียกว่าไฟน์แมนไดอะแกรม
อเมริกัน
Frederick Reines 1918-1998 ก่อตั้ง ร่วมกับไคลด์ L. แวนส์ จูเนียร์ การดำรงอยู่ของ antineutrino อิเล็กตรอนโดยการตรวจสอบโดยใช้ทดลองเครื่องปฏิกรณ์
อเมริกัน
Julian Schwinger 1918-1994 ร่วมพัฒนาควอนตัม electrodynamics
อเมริกัน
Kai M. Siegbahn 1918-2007 ส่วนการพัฒนาของความละเอียดสูงอิเล็กตรอนก
สวีเดน
Nicolaas Bloembergen 1920- ส่วนการพัฒนาของกเลเซอร์
เกิดดัตช์อเมริกัน
Owen Chamberlain 1920-2006 ร่วมค้นพบที่ antiproton
อเมริกัน
Yoichiro Nambu 1921-2015 ส่วนอนุภาคมูลฐานทฤษฎี การรับรู้บทบาทการสมมาตรอยู่แบ่งในเปรียบเทียบกับทฤษฎีสภาพตัวนำยิ่งยวด สูตร QCD (ควอนตัม chromodynamics), ทฤษฎีการวัดสี
เกิดญี่ปุ่นอเมริกัน
Andrei Sakharov 1921-1989 บิดาของระเบิดไฮโดรเจนโซเวียต ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับเขาต่อสู้สิท�?ิมนุษยชน เพื่อการลดอาวุ�? และ ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมด
รัสเซีย
Arthur L. Schawlow 1921-1999 ส่วนการพัฒนาของกเลเซอร์
อเมริกัน
Jack Steinberger 1921- ทำการค้นพบที่สำคัญมากในฟิสิกส์อนุภาค ร่วมค้นพบ pion กลางผ่าน photoproduction ร่วมค้นพบนิวตริโน muon
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Nikolai Basov ค.ศ. 1922-2001 ทำงานในควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานอย่างอิสระออกพื้นฐานทฤษฎีของการ maser
สหภาพโซเวียต
Aage Bohr ค.ศ. 1922-2009 ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเคลื่อนไหวรวมในแอลฟา
เดนมาร์ก
Leon Lederman ค.ศ. 1922- ส่วนการค้นพบของนิวตริโน muon และ quark ล่าง
อเมริกัน
Chen Ning Yang ค.ศ. 1922- พาริตี้ร่วมเสนอการละเมิดในการโต้ตอบที่อ่อนแอ
เกิดจีนอเมริกัน
Val Logsdon Fitch 1923-2015 ร่วมค้นพบว่า decays kaons กลางละเมิด CP อนุรักษ์บางครั้ง
อเมริกัน
Jack S. Kilby 1923-2005 เสาหินรวมวงจร -ไมโครชิพ – ที่วางรากฐานสำหรับฟิลด์ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การคิดค้น ร่วมคิดค้นเครื่องคิดเลขมือถือ
อเมริกัน
Willard S. Boyle 1924-2011 ร่วมคิดค้น CCD (ค่า�?รรมเนียม–จุอุปกรณ์)
แคนาดา
Georges Charpak 1924-2010 คิดค้นห้องสัดส่วน multiwire
ฝรั่งเศส
Roy J. Glauber 1925- มีส่วนสำคัญต่อการทำความเข้าใจทฤษฎีควอนตัมแสงและตาม high-energy
อเมริกัน
Simon van der Meer 1925-2011 ส่วนการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบของสายการบิน (° W± และ Z) ของอันตรกิริยา
ดัทช์
Donald A. Glaser 1926-2013 คิดค้นหอฟอง
อเมริกัน
Henry W. Kendall 1926-1999 ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
อเมริกัน
Ben Mottelson 1926- ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของการเคลื่อนไหวรวมในแอลฟา
อเมริกัน
Tsung-Dao Lee 1926- พาริตี้ร่วมเสนอการละเมิดในการโต้ตอบที่อ่อนแอ
เกิดจีนอเมริกัน
Abdus Salam 1926-1996 ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak แนะนำว่า โปรตอนที่อาจจะไม่เสถียร
ปากีสถาน
K. Alexander Müller 1927- ร่วมค้นพบ superconductors เซรามิกแรก
สวิสเซอร์แลนด์
Martin L. Perl 1927-2014 พบเลปตอนเต่า
อเมริกัน
Murray Gell-Mann 1929- คำอ�?ิบายของ strange อนุภาค ขั้นสูง ทำนายการมีอยู่ของอนุภาคโอเมก้า มี postulated quarks การก่อตั้งการศึกษา QCD
อเมริกัน
Rudolf Ludwig Mössbauer 1929-2011 เบื้อง มีการดูดซึมการสั่นพ้องของรังสีแกมมา ค้นพบ ” Mössbauer ผล มลพิษ recoilless ของรังสีแกมมาโดยแอลฟา
เยอรมัน
Richard E. Taylor 1929- ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
แคนาดา
Leon N. Cooper 1930- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Jerome I. Friedman 1930- ร่วม ค้นพบ ผ่านของอิเล็กตรอนลึก inelastic scattering ล้างสัญญาณที่มีโครงสร้างภายในตัว (quarks และ gluons) โปรตอนและ neutrons ของนิวเคลียสอะตอม
อเมริกัน
George E. Smith 1930- ร่วมคิดค้น CCD (ค่า�?รรมเนียม–จุอุปกรณ์)
อเมริกัน
James W. Cronin 1931- ร่วมค้นพบว่า decays kaons กลางละเมิด CP อนุรักษ์บางครั้ง
อเมริกัน
David M. Lee 1931- ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Burton Richter 1931- ดำเนินการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบ charmonium
อเมริกัน
John Robert Schrieffer 1931- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของสภาพตัวนำยิ่งยวด
อเมริกัน
Pierre-Gilles de Gennes ปี 1932-2007 พัฒนาทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์เรื่องบีบใช้กับโพลิเมอร์และผลึกเหลว
ฝรั่งเศส
Sheldon Glashow ปี 1932- ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak
อเมริกัน
Melvin Schwartz ปี 1932-2006 เสนอว่า ควรจะสามารถผลิต และใช้คานของ neutrinos ร่วมค้นพบนิวตริโน muon
อเมริกัน
Claude Cohen-Tannoudji 1933- วิ�?ีการพัฒนา กับเพื่อนร่วมงานของเขา การใช้เลเซอร์ไฟอะตอมฮีเลียมเย็นอุณหภูมิของ 0.18 µK และจับอะตอมเย็นกับดัก
ฝรั่งเศส
Charles K. Kao 1933- บุกเบิกในการพัฒนาและใช้ไฟเบอร์ในโทรคมนาคม
เกิดจีนบริติช-อเมริกัน
Arno A. Penzias 1933- ร่วมค้นพบรังสีฉากหลังไมโครเวฟคอสมิค
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Heinrich Rohrer 1933-2013 ร่วมออกแบบการสแกน (อิ) กล้องจุลทรรศน์ทันเนล ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่มีจัดการโพรบทำดีปิดพื้นผิวของตัวอย่าง
สวิสเซอร์แลนด์
Steven Weinberg 1933- ร่วมพัฒนาวัดทฤษฎีของการโต้ตอบ electroweak
อเมริกัน
Carlo Rubbia 1934- ส่วนการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบของสายการบิน (° W± และ Z) ของอันตรกิริยา
อิตาลี
Robert W. Wilson 1936- ร่วมค้นพบรังสีฉากหลังไมโครเวฟคอสมิค
อเมริกัน
Samuel C. C. Ting 1936- ดำเนินการทดลองที่นำไปสู่การค้นพบ charmonium
อเมริกัน
Kenneth Wilson 1936-2013 คิดค้นวิ�?ีกลุ่ม renormalization พัฒนาทฤษฎีสำหรับปรากฏการณ์สำคัญกับระยะเปลี่ยน ส่วนการแก้ไขใช้โครงตาข่ายประกอบวัดทฤษฎี QCD
อเมริกัน
Robert C. Richardson ปีค.ศ. 1937-2013 ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Albert Fert ค.ศ. 1938- ร่วมพบยักษ์ Magnetoresistance ซึ่งนำมาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในกิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์
ฝรั่งเศส
Peter Grünberg 1939- ร่วมพบยักษ์ Magnetoresistance ซึ่งนำมาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในกิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์
เยอรมัน
Brian Josephson 1940- ส่วนทฤษฎีการคาดคะเนของคุณสมบัติของ supercurrent ผ่านกำแพงอุโมงค์
เวลช์
Toshihide Maskawa 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของ CP-ละเมิด ร่วมค้นพบต้นกำเนิดของสมมาตรเสียที่ทำนายการมีอยู่ของครอบครัวน้อยสามของ quarks
ญี่ปุ่น
David J. Gross 1941- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีสตริง
อเมริกัน
Klaus von Klitzing 1943- พบผลฮอลล์ quantized
เยอรมัน
Makato Kobayashi 1944- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของ CP-ละเมิด ร่วมค้นพบต้นกำเนิดของสมมาตรเสียที่ทำนายการมีอยู่ของครอบครัวน้อยสามของ quarks
ญี่ปุ่น
Douglas D. Osheroff 1945- ร่วมค้นพบว่า ไอโซโทปฮีเลียม-3 กลายเป็น superfluid ควอนตัมใกล้ศูนย์สัมบูรณ์
อเมริกัน
Gerard t’ Hooft 1946- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของทฤษฎีการวัดในฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน แรงโน้มถ่วงควอนตัม และหลุมดำ และลักษณะพื้นฐานของควอนตัมฟิสิกส์
ดัทช์
Gerd Binnig 1947- ร่วมออกแบบการสแกน (อิ) กล้องจุลทรรศน์ทันเนล ชนิดของกล้องจุลทรรศน์ที่มีจัดการโพรบทำดีปิดพื้นผิวของตัวอย่าง
เยอรมัน
Steven Chu 1948- พัฒนา Doppler เย็นวิ�?ีการโดยใช้แสงเลเซอร์ (แสงกากน้ำตาล) ก๊าซเย็น และจับอะตอมเย็นกับดัก magneto optical (มด)
อเมริกัน
William D. Phillips 1948- พัฒนา กับเพื่อนร่วมงานของเขา อุปกรณ์เรียกว่า Zeeman ที่ช้าลง ซึ่งเขาสามารถทำให้ช้าลง และจับอะตอมกับดักแม่เหล็กเพียงอย่างเดียว
อเมริกัน
Hugh David Politzer 1949- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ร่วมกันทำนายการมีอยู่ของ charmonium – รัฐผูก quark เสน่ห์และปฏิยานุภาคของ
อเมริกัน
Johannes Georg Bednorz 1950- ร่วมค้นพบ superconductors เซรามิกแรก
เยอรมัน
Robert Laughlin 1950- พัฒนาทฤษฎีควอนตัมห่มที่อ�?ิบายควอนตัมเศษผลฮอลล์
อเมริกัน
Frank Wilczek 1951- ร่วมพบ ” asymptotic เสรีภาพ ” ในไม่อาบีเลียนวัดทฤษฎี ส่วนการศึกษาของ ” anyons” (อนุภาคเหมือน excitations ในระบบสองมิติที่ฟัง ”เศษสถิติ ”)
อเมริกัน
Andre Geim 1958- ร่วมค้นพบวิ�?ีง่าย ๆ การแยกชั้นอะตอมเดี่ยวของแกรไฟต์ เรียกว่า graphene
ดัตช์รัสเซีย
Konstantin Novoselov 1974- ร่วมค้นพบวิ�?ีง่าย ๆ การแยกชั้นอะตอมเดี่ยวของแกรไฟต์ เรียกว่า graphene
รัสเซียอังกฤษ
Others
Wallace Clement Sabine 1868-1919 ก่อตั้งสวนศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์
อเมริกัน
Arnold Sommerfeld 1868-1951 วงโคจรแบบวงกลมของแบบจำลองอะตอมของบอร์กับวงโคจรรี การตั้งค่าทั่วไป นำหมายเลขควอนตัมแม่เหล็ก ใช้ควอนตัมอ�?ิบายคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของโลหะ
เยอรมัน
Lise Meitner ค.ศ. 1878-1968 ร่วมค้นพบโพรแทกทิเนียมองค์ประกอบ และศึกษาผลของการระดมยิงนิวตรอนบนยูเรเนียม นำคำว่า ”ฟิชชัน ” สำหรับการแบ่งนิวเคลียสอะตอม
เกิดที่ออสเตรียสวีเดน
Paul Ehrenfest 1880-1933 ควอนตัมกับร่างกายหมุน ช่วยพัฒนาทฤษฎีทางสถิติสมัย nonequilibrium อุณหพลศาสตร์
ออสเตรีย
Theodor von Kármán 1881-1963 จัดสรรเราเข้าใจหลักของกลศาสตร์ของไหล ทฤษฎีความปั่นป่วน และเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง
กาเรียนอเมริกัน
Walther Meissner 1882-1974 ร่วมค้นพบ ” Meissner ผล ”, โดย expells superconductor สนามแม่เหล็ก
เยอรมัน
Hans Geiger 1883-1945 ช่วยวัดค่าโดยรวมอัตราส่วนอนุภาค คิดเลอร์เคาน์เตอร์สำหรับตรวจจับอนุภาค ionizing
เยอรมัน
Hermann Weyl 1885-1955 พยายามที่จะรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป พัฒนาแนวคิดของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยใช้เมทริกซ์แทนและใช้ทฤษฎีกลุ่มการควอนตัม
เยอรมัน
Arthur Jeffrey Dempster 1886-1950 การค้นพบไอโซโทปยูเรเนียม-235
เกิดที่แคนาดาสหรัฐอเมริกา
Henry Moseley 1887-1915 พัฒนาแบบทันสมัยของตารางระยะเวลาขององค์ประกอบตามจำนวนอะตอม
อังกฤษ
Sir Robert Watson-Watt ค.ศ. 1892-1973 เรดาร์ที่พัฒนา
สกอตแลนด์
Satyendra Bose 1894-1974 ทำงานออกวิ�?ีสถิติการจัดการ bosons (กลุ่มของอนุภาคที่ชื่อเกียรติยศ)
อินเดีย
Oskar Klein 1894-1977 นำความจริงของมิติพิเศษที่ช่วยพัฒนาทฤษฎี Kaluza Klein ร่วมพัฒนาสมการ Klein Gordon ที่อ�?ิบายพฤติกรรมของอนุภาค spinless; relativistic ร่วมพัฒนาสูตร Klein Nishina อ�?ิบายอิเล็กตรอนโฟตอน relativistic scattering
สวีเดน
Vladimir A. Fock 1898-1974 ทำสรรพื้นฐานทฤษฎีควอนตัม คิดค้นวิ�?ีประมาณ Hartree-Fock และแนวคิดของ Fock
รัสเซีย
Leo Szilard 1898-1964 เป็นไปได้แนะนำแรกของปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์
กาเรียนอเมริกัน
Pierre Auger ย่าน-1993 พบ ผลชอนโดยอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไม่มีการปล่อยก๊าซของโฟตอนรังสีแกมมาหรือ เอกซเรย์ที่เป็นผลในการกระตุ้นชื่นของอิเล็กตรอนที่ตื่นเต้นภายในอะตอม ค้นพบรังสีคอสมิกอากาศน้ำ
ฝรั่งเศส
Ernst Ising 1900-1998 พัฒนารูปแบบ Ising ของ ferromagnetism
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Fritz London 1900-1954 ร่วมพัฒนาทฤษฎี phenomenological สภาพตัวนำยิ่งยวด ร่วมพัฒนารักษาเครื่องกลควอนตัมแรกของโมเลกุลไฮโดรเจน กำหนดว่ามาตรวัดไฟฟ้าระยะของฟังก์ชันคลื่นวิน
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Charles Francis Richter 1900-1985 ก่อตั้งสเกลถือสำหรับการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว
อเมริกัน
George E. Uhlenbeck 1900-1988 ร่วมค้นพบว่า อิเล็กตรอนที่มีการหมุน intrinsic
ดัทช์
Robert J. Van de Graaf 1901-1967 การคิดค้น Van de Graaf electrostatic generator
อเมริกัน
Samuel Abraham Goudsmit 1902-1978 ร่วมค้นพบว่า อิเล็กตรอนที่มีการหมุน intrinsic
ดัทช์
Igor Vasilievich Kurchatov 1903-1960 หัวหน้าโปรแกรมโซเวียตที่อะตอมและไฮโดรเจนระเบิด
สหภาพโซเวียต
John von Neumann 1903-1957 สูตรตัวอย่างควอนตัมกล generalization ของควอนตัม
กาเรียนอเมริกัน
George Gamow 1904-1968 ฟิวชั่นไฮโดรเจนแนะนำแรกเป็นแหล่งของพลังงานแสงอาทิตย์
เกิดรัสเซียอเมริกัน
J. Robert Oppenheimer 1904-1967 หัวหน้าโครงการแมนฮัตตันเพื่อพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชัน
อเมริกัน
Sir Rudolf Peierls 8 �?ันวาคมพ.ศ. 2450-1995 ส่วนมากในฟิสิกส์ทฤษฎี รวมถึงการคำนวณที่ดีขึ้นของมวลวิกฤตที่จำเป็นในการทำระเบิดแบบฟิชชัน
เกิดที่เยอรมันอังกฤษ
Edward Teller 1908-2003 ช่วยพัฒนาปรมาณู และระเบิดไฮโดรเจน
กาเรียนอเมริกัน
Victor F. Weisskopf 1908-2002 ทำผลงานทฤษฎีควอนตัม electrodynamics โครงสร้างนิวเคลียร์ และฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Homi Jehangir Bhabha 1909-1966 เริ่มต้นโปรแกรมวิจัยนิวเคลียร์ในอินเดีย ดำเนินการทดลองในรังสีคอสมิก คำนวณข้ามส่วนโพซิตรอนอิเล็กตรอนยืดหยุ่น scattering
อินเดีย
Nikolai N. Bogolubov 1909-1992 ทฤษฎี physicist และนักคณิตศาสตร์ผู้การ superfluidity ทฤษฎีด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนทฤษฎีของประถมศึกษาอนุภาค รวมทั้งความสัมพัน�?์เมทริกซ์ S และกระจายตัว และไม่เชิงเส้นกลศาสตร์และทฤษฎีทั่วไปของระบบ dynamical
รัสเซีย
Maurice Goldhaber 1911-2011 ต้อง วัดกับ James แชดวิก) มวลถูกต้องสำหรับนิวตรอน เข้าร่วมการทดลองที่พิสูจน์ว่า รังสีเบต้าจะเหมือนกับอิเล็กตรอนอะตอม พัฒนาแนวคิดของ coherent แกว่งของโปรตอนและ neutrons ในแอลฟาที่นำไปสู่การสั่นพ้อง dipole ยักษ์ (กับเอ็ดเวิร์ด Teller) ดำเนินการทดลองที่แสดงว่า neutrinos สร้างขึ้น ด้วย helicity ลบ ซึ่งให้หลักฐานข้อสรุปในทฤษฎี V A ของการโต้ตอบอ่อนแอ เข้าร่วมการทดลองที่ได้รับการขีดจำกัดอัตราการสลายให้อนุภาคโปรตอน และที่มีหลักฐานในการแกว่งของนิวตริโน
เกิดที่ออสเตรียอเมริกัน
Chien-Shiung Wu ซาวน่า-1997 experimentally พิสูจน์ว่า พาริตี้ไม่อาศัยในการสลายให้อนุภาคบีตานิวเคลียร์
เกิดจีนอเมริกัน
Henry Primakoff 1914-1983 ร่วมพัฒนาทฤษฎีคลื่นหมุน อ�?ิบาย กระบวนการที่เป็นที่รู้จักกันเป็น ”ผล Primakoff” ครั้งแรก (แบบ coherent photoproduction ของ mesons ในสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสอะตอมเป็นกลาง); ส่วนการทำความเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของอันตร จับ muon สลายให้อนุภาคบีตาคู่ และการโต้ตอบของ neutrinos กับแอลฟา
เกิดรัสเซียอเมริกัน
Robert Rathbun Wilson 1914-2000 แฟร์มีแล็บและวิทยาลัยคอร์เนลของห้องปฏิบัติการของนิวเคลียร์การศึกษา การสร้างพลังขับเคลื่อน ผู้นำในการก่อตัวของสหพัน�?์ของอะตอม ไม่ได้วัดละเอียดของ kaon และ pion photoproduction เขาทำการสังเกตการณ์ครั้งแรกของรัฐใหม่ของนิวคลีออน N(1440)
อเมริกัน
Vitaly L. Ginzburg 1916-2009 ส่วนทฤษฎีของสภาพตัวนำยิ่งยวดและทฤษฎีกระบวน high-energy ในฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ร่วมค้นพบรังสีเปลี่ยนแปลง ปล่อยออกเมื่อ charged อนุภาคข้ามอินเทอร์เฟซระหว่างสื่อที่แตกต่างกันสอง
รัสเซีย
Robert E. Marshak 1916-1993 ส่วนทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาค รายงานเสนอกับจอร์จ Sudarshan) ทฤษฎี V A ของการโต้ตอบอ่อนแอ อ�?ิบายวิ�?ีการทำงานคลื่นช็อกภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิที่สูงมากในการพัฒนา
อเมริกัน
Wolfgang K. H. Panofsky ค.ศ. 1919-2007 ร่วมค้นพบ pion กลางผ่าน photoproduction เรียนรังสีแกมม่าจากปี่ในไฮโดรเจน และก่อน วัดนิ้วอัตราส่วน Panofsky”
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Robert V. Pound ค.ศ. 1919-2010 ใช้ผล Mössbauer วัดกับเกล็น A. Rebka จูเนียร์) การเคลื่อนไปทางแดงความโน้มถ่วงที่ทำนาย โดยทฤษฎีของไอน์สไตน์ทฤษฎีสัมพัท�?ภาพทั่วไป
เกิดที่แคนาดาสหรัฐอเมริกา
Vernon W. Hughes 1921-2003 ส่วนร่วมในการทดลองเพื่อทดสอบการพื้นฐาน QED โต้ตอบโดยใช้อะตอม muonium
อเมริกัน
Freeman J. Dyson 1923- ทำ contribututions สำคัญในทฤษฎีสนามควอนตัม รวมถึงการสา�?ิตว่า กฎไฟน์แมนเป็นผลโดยตรง และอย่างเข้มงวดของทฤษฎีสนามควอนตัม สำรวจระบบสุริยะโดยมนุษย์ advocated คาดบนของอารย�?รรมต่างดาว
เกิดอังกฤษอเมริกัน
Calvin F. Quate 1923- ทำผลงานบุกเบิกการ nanoscale วัดวิทยาศาสตร์ผ่านการพัฒนาและประยุกต์ใช้การสแกนโพรบ microscropes
อเมริกัน
Lincoln Wolfenstein 1923-2015 ส่วน ทฤษฎีของการโต้ตอบที่อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนิวตริโนฝูง จุดเริ่มต้นของการละเมิด CP เลปตอนเลขละเมิด นิวตริโนที่พลังงานแสงอาทิตย์ปัญหา และคุณสมบัติ Higgs โบซอน
อเมริกัน
James E. Zimmerman 1923-1999 ร่วม คิดค้นคลื่นความถี่วิทยุ superconducting ควอนตัมรบกวนอุปกรณ์ (ปลาหมึก), magnetometer/ขยาย ทางปฏิบัติที่ มีความไวมากที่จำกัดเท่านั้น โดยใช้หลักความไม่แน่นอน
อเมริกัน
Felix Hans Boehm 1924- เป็นผู้บุกเบิกการใช้เทคนิคนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับการสำรวจคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับการโต้ตอบที่อ่อนแอและ�?รรมชาติของ neutrinos
เกิดสวิสอเมริกัน
Ernest M. Henley 1924- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของวิ�?ี symmetries วางข้อจำกัดของทฤษฎีและแบบจำลอง การเชื่อมต่อของ quarks และ gluons จะนิวคลีออน meson องศาความเป็นอิสระ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อฮาดรอนส์อยู่ในกลางนิวเคลียร์
เกิดที่เยอรมันอเมริกัน
Benoit Mandelbrot 1924-2010 ทฤษฎีการพัฒนาของ fractals
ฝรั่งเศส-อเมริกัน
D. Allan Bromley 1926-2005 เป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาประ�?านา�?ิบดีสหรัฐอเมริกา ดำเนินการบุกเบิกการศึกษาโครงสร้างนิวเคลียร์และ dynamics ถือว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์ไอออนหนัก
แคนาดา
Sidney D. Drell 1926- มีส่วนสำคัญต่อทฤษฎีฟิสิกส์อนุภาคและควอนตัม electrodynamics ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมอาวุ�?และรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
อเมริกัน
Albert V. Crewe 1927-2009 พัฒนาแรกปฏิบัติการสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
เกิดอังกฤษอเมริกัน
John Stewart Bell 1928-1990 พิสูจน์ nonlocality โดย�?รรมชาติของควอนตัม
ไอริส
Stanley Mandelstam 1928- ส่วน ความเข้าใจสมัยของอนุภาค relativistic scattering ผ่านเขาแสดงคุณสมบัติคู่ของ scattering ช่วงในรูปแบบของความสัมพัน�?์สองเ�?น (แทน Mandelstam); ใช้วิ�?ีการ quantization ทฤษฎีบูรณาการเส้นทางทฤษฎีสตริง
อเมริกันที่เกิดที่แอฟริกาใต้
Peter Higgs 1929- เสนอกลไก Higgs ที่อนุภาคแกร่งมวล โดยการติดต่อกับ Higgs ฟิลด์ ซึ่งดำเนินการ โดย Higgs bosons กับผู้อื่น
อังกฤษ
Akito Arima 1930- ร่วมพัฒนารุ่นโบซอนโต้ตอบของนิวเคลียสอะตอม
ญี่ปุ่น
Mildred S. Dresselhaus 1930- ส่วน ล่วงหน้าของโซลิดสเตตฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับใช้คาร์บอนวัสดุ fullerenes และ nanotubes (หรือเวสท์วูด buckyballs และ buckytubes)
อเมริกัน
Joel Lebowitz 1930- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์เชิงสถิติ: ระยะเปลี่ยน มาของสมการ hydrodynamical จากกล้องจุลทรรศน์จลนพลศาสตร์ กลศาสตร์ทางสถิติของ plasmas
เกิดเช็กอเมริกัน
John P. Schiffer 1930- ศึกษาโครงสร้างนิวเคลียร์ ดูดซึม pion แอลฟา ดักไอออน และคานผลึก ฟิสิกส์ไอออนหนัก และผล Mössbauer
กาเรียนอเมริกัน
T. Kenneth Fowler 1931- ส่วนทฤษฎีของฟิสิกส์พลาสมาและหลอมเหล็ก
อเมริกัน
Tullio Regge 1931-2014 พัฒนา ทฤษฎี Regge trajectories โดยตรวจสอบพฤติกรรม asymptotic scattering ศักยภาพกระบวนการต่อเนื่องคู่ของโมเมนตัมเชิงมุมกับระนาบเชิงซ้อน
อิตาลี
Oscar Wallace Greenberg ปี 1932- แนะนำสีที่เป็นตัวเลขควอนตัมแก้ไข paradox สถิติ quark
อเมริกัน
John Dirk Walecka ปี 1932- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของนิวเคลียสอะตอมเป็นระบบร่างกายหลาย relativistic ควอนตัม ให้คำแนะนำทฤษฎีใน exploiting คลิปปากตะเข้อ่อนแอ และแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียส
อเมริกัน
Daniel Kleppner ปี 1932- ร่วมคิดค้น maser ไฮโดรเจน สำรวจความวุ่นวายควอนตัม โดยกแสงของอะตอมตัวริดเบิร์ก
อเมริกัน
Jeffrey Goldstone 1933- ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอนุภาค massless ในสมมาตรอยู่ทำลาย (Goldstone bosons)
อังกฤษ
John N. Bahcall 1934-2005 มีส่วนสำคัญต่อทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ neutrinos และ quasars
อเมริกัน
James D. Bjorken 1934- สูตรกฎหมายมาตราส่วนสำหรับกระบวนการลึก inelastic และทำผลงานโดดเด่นอื่น ๆ ทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์อนุภาค
อเมริกัน
Ludvig Faddeev 1934- ทำผลงานหลายทฤษฎีในทฤษฎีสนามควอนตัมและฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ พัฒนาสมการ Faddeev กับระบบร่างกาย 3 ร่วมพัฒนายา covariant Faddeev Popov สำหรับ quantizing ทฤษฎีเกจไม่อาบีเลียน ส่วนวิ�?ีการผกผัน scattering ควอนตัมและทฤษฎีควอนตัมของ solitons
รัสเซีย
David J. Thouless 1934- ส่วนการบีบเรื่องทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง vortices superfluids ผลควอนตัมฮอลล์ และหมายเลขควอนตัม topological
เกิดอตภาษาอเมริกัน
Peter A. Carruthers 1935-1997 ส่วนฟิสิกส์ทฤษฎี เรื่องบีบ เลนส์ควอนตัม ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน ทฤษฎี และหลายพื้นที่ สถิติและของกาแล็กซี่การกระจาย
อเมริกัน
Gordon A. Baym 1935- ส่วน ด้านฟิสิกส์ทฤษฎี รวม ถึงเรื่องบีบ ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำรวมทั้ง superfluidity สถิติฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ดารา ศาสตร์ หลาย ทำความก้าวหน้าในควอนตัมสถิติกลศาสตร์และวิชาดาวนิวตรอน
อเมริกัน
Stanley J. Brodsky 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของฟิสิกส์ high-energy โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างกลูออน quark ของฮาดรอนส์ในควอนตัม chromodynamics
อเมริกัน
Haim Harari 1940- ทำนายการมีอยู่ของ quark บน ซึ่งเขามีชื่อว่า ชื่อ quark ล่างยัง
อิสราเอล
Kip S. Thorne 1940- ส่วนการทำความเข้าใจทฤษฎีของหลุมดำและรังสีความโน้มถ่วง ร่วมก่อตั้งการเลเซอร์ Interferometer คลื่นความโน้มถ่วงเกตุโครงการ (LIGO)
อเมริกัน
Francesco Iachello ปี 1942- ร่วมพัฒนารุ่นโบซอนโต้ตอบของนิวเคลียสอะตอม สมมาตรยิ่งยวดนำในแอลฟา (1980); พัฒนารูปแบบ Vibron ของโมเลกุล (1981)
เกิดอิตาลีอเมริกัน
Gabriele Veneziano ปี 1942- รู้จักทฤษฎีสตริงเพื่ออ�?ิบายแรงแข็งแกร่งโดยฟิลด์ควอนตัม
อิตาลี
Chris Quigg 1944- ส่วนการตาม high-energy เข้าใจทฤษฎีและการโต้ตอบของประถมศึกษาอนุภาคพื้นฐาน
อเมริกัน
Thomas A. Witten 1944- ส่วนทฤษฎีเรื่องบีบนุ่ม ของเหลวที่มีโครงสร้าง
อเมริกัน
Howard Georgi 1947- ร่วมพัฒนา SU(5) และ SO(10) แกรนด์รวมทฤษฎีของกองกำลังของอนุภาคมูลฐานทั้งหมด พัฒนาแบบ quark QCD แรงบันดาลใจสมัยใหม่ ช่วยพัฒนาทฤษฎี perturbative QCD ทันสมัย
อเมริกัน
Nathan Isgur 1947-2001 ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของแบริออน resonances; quark พบสมมาตรใหม่ของ�?รรมชาติที่อ�?ิบายพฤติกรรมของ quarks หนัก
อเมริกัน
Edward Witten 1951- ทำผลงานพื้นฐานทฤษฎีความหลากหลายนับ ทฤษฎีสตริง และทฤษฎีควอนตัม supersymmetric
อเมริกัน
Ralph Charles Merkle 1952- theorist นำนาโนโมเลกุล คิดค้นเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับที่ช่วยให้การแปลทางอินเทอร์เน็ต
อเมริกัน
Kim Eric Drexler 1955- บิดาของนาโนเทคโนโลยี
อเมริกัน
Nathan Seiberg ปี 1956- ส่วนการพัฒนาของ supersymmetric ฟิลด์ทฤษฎีและทฤษฎีสตริงในมิติต่าง ๆ
สหรัฐอเมริกาอิสราเอล
Stephen Wolfram 1959- สร้างMathematicaระบบพีชคณิตแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ส่วนการพัฒนาของทฤษฎีความซับซ้อน
อังกฤษ
  

Number Line Worksheets Kindergarten transitive and intransitive verbs worksheets with answers Insert New Worksheet Excel 2007 exponential growth and decay problems worksheet with answers place value worksheets 6th grade free Decimal Worksheets For 5Th Grade Adding Math Worksheets distance and displacement worksheet Measuring Worksheet 1 Answer Key Deductive Reasoning Worksheets With Answers life after people worksheet seasonal worksheets Home |